යුක්රේනය යුද්ධයේදී: අප ජයගත යුත්තේ ඇයි?

අපි සටන් කළ යුත්තේ ඇයි? හරි වැරැද්ද, හොඳ නරක, පැවැත්ම හෝ අභාවය පිළිබඳ පැරණි ප්‍රශ්නයක්. යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීම කායින් ආබෙල්ව මැරුවා වගේ වැරදියි.

රුසියානු සහ යුක්රේනියානුවන් ස්ලාවික් ඥාති සහෝදරයන් වන නමුත් ඔවුන් සමාන නොවේ. යුක්රේනියානුවන්ට රුසියානුවන්ට, යුරෝපීයයන්ට සහ වෙනත් ජාතීන්ට වඩා සමාන නිදහසක්, අභිලාෂයන් සහ සිහින ඇත.

එය රුසියානුවන්ට හා ජාතියක් ලෙස ඔවුන්ගේ නිදහසට බෙහෙවින් සමාන නිසා අපේ රට, අපේ පවුල්, අපේ ජාතිය ආරක්ෂා කිරීමට අප සටන් කර ජයග්‍රහණය කළ යුතු නිශ්චිත හේතුව එයයි. එය යුක්රේනය වුවද.

9/11 න් පසු රුසියානුවන් ඇමරිකාවට උදව් කිරීමට පැමිණි බැවින් එය විශ්වසනීය හවුල්කරුවෙකු ලෙස සදාචාරාත්මක ඉහළ මට්ටමක පැවතුනි. දැන් ඒක නැහැ. රුසියානු උඩඟුකම රුසියාව දැඩි ලෙස පරියා තත්වයට පත් කර ඇත. සෙසු ස්ලාවික් සහෝදරයන්, ඥාති සහෝදරයන්, මව්වරුන්, දරුවන් ඝාතනය කිරීම වැරදියි.

අපි සටන් කරන්නේ ඔවුන් මව්වරුන්ට, සැමියාට, පාසල් දරුවන්ට, සාමයෙන්, සමෘද්ධියෙන් හා සතුටින් ජීවත් වීමට කැමති පවුල්වලට හානි කළ නිසා ය. රුසියානුවන් මිස වෙනත් ආකාරයකින් නොවේ, ඒ වෙනුවට ඔවුන් යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා කුකුල් මස් හොරු සහ ආයුධ සන්නද්ධ, බේබදු වොෂින් යන්ත්‍ර සොරකම් කරන යවා ඇත.

අපි සටන් කරන්නේ ස්ලාව් ජාතිකයන් ස්ලාව් ජාතිකයන් මරා දැමීම නැවැත්වීමටයි. ආක්‍රමණිකයන් මිය යා යුතු බව යුක්රේන සොල්දාදුවෙක් පවසයි. තවත් එකක්, ඔවුන් මගේ මවට රිදවන නිසා. ඒකයි අපි දිනන්න සටන් කරන්නේ. එය අපේ යුරෝපීය නිජබිමයි.

කර්තෘ :  Ludmilla Breschnevskaya 

Leave a Reply

Your email address will not be published.