ශ්‍රී ලංකාව චීන සංචාරකයින් මිලියනයක් ඉලක්ක කරයි

බීජිං හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, චීන වෙළඳපොලේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාරය අඛණ්ඩව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයට අනුකූලව, චීන සංචාරක සීමාවන් ලිහිල් කිරීමෙන් පසු චීන සංචාරකයින් මිලියනයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට ඉලක්ක කර ඇති බව එම මෙහෙයුමේ ප්‍රකාශයක් පවසයි.  

සංචාරක කර්මාන්තයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා 2022 නොවැම්බර් 16 වන දින සීමාසහිත Beijing Spring Travel Service Co. හි සාමාන්‍යාධිකාරී Yang Yang මහතා හමුවිය.  

තානාපති ආචාර්ය කොහොන මහතා පැවසුවේ බලධාරීන්ගෙන් විධිමත් ඉල්ලීමක් ද ඇතුළුව චීන වෙළඳපොළේ වඩාත් කැමති ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ස්ථානගත කිරීමට හැකි සියලු ක්‍රම පිළිබඳව ද තානාපති කාර්යාලය ගවේෂණය කරමින් සිටින බවයි.

සාමාන්‍යාධිකාරී Yang මහතා පැවසුවේ Beijing Spring Travel Service Co., Ltd බීජිං සහ ෂැංහයි හි හොඳම සංචාරක සමාගම් 10 අතරට අයත් වන අතර චීන රජයෙන් සහ සංචාරක වෙළඳාමෙන් බොහෝ වාරයක් සම්මාන සහතික ලබා දී ඇති බවයි. 2019 වසරේ Spring Travel හි වාර්ෂික ව්‍යාපාරික පිරිවැටුම RMB බිලියන 24.5 (USD බිලියන 3.5) විය. Spring Airlines හි වටිනාකම RMB බිලියන 50 කි.

සමාගම දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක වෙළඳාමේ හොඳින් ස්ථාපිත වී ඇති අතර දේශීය සංචාරක සමාගම් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. වසංගතයට පෙර ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් සංචාර මාලාවක් සංවිධානය කර ඇත. සමාගම සතු ස්ප්‍රිං එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානා 110ක් (A320) ඇත. තානාපතිවරයා දැනටමත් Chongqing, Shanghai, Shandong සහ Sichuan යන ගුවන් සමාගම් සමඟ කතා කර ඇත. චොංකිං, චෙංඩු සහ කුන්මිං සිට කොළඹ සමඟ ස්ප්‍රිං එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සම්බන්ධතාවක් ඇති කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව ද තානාපතිවරයා සහ යැං මහතා සාකච්ඡා කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.