පහර කෑ තුන්මුල්ල ඉන්ධන පිරවුම්හලේ කළමනාකරු මුණ ගැසීමට ආ විශේෂ තැනැත්තා.

කොළඹ (26/08 – 29.47) අගෝස්තු 19 වැනි දා නාඳුනන පිරිසකගේ ප්‍රහාරයකට ලක් වූ තුම්මුල්ල හන්දියේ පිරවුම්හලක කළමනාකරු හමු වීමට ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමේ සභාපති මනෝජ් ගුප්තා අද (22) ඔහුගේ කාර්‍යාලයයට ගොස් තිබෙනවා.

කිව්.ආර් බලපත්‍රය නොමැති ව ඉන්ධන නිකුත් කළ නො හැකි බව පැවසීම නිසා යි අදාළ පිරිස කළමනාකරුට පහර දී තිබුණේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.